hvem er vi...

Kunstnerfællesskabet 22·49 er stiftet den 12. september 2019.

Kunstnerfællesskabets formål er at skabe og udstille kunst 

på kunstnerfællesskabets adresse i Hillerød.


Kunstnerfællesskabet er stiftet og består af Sille Juline Høgly Petersen, Lene Grinde og Ole Jauch.

Sille Juline Høgly Petersen

Hej, mit navn er Sille og mit fotografi er simpelt, ærligt og nordisk i sit udtryk.

Jeg eksperimenterer med forskellige fotografiske udtryk; herunder analogt fotografi, alternative og eksperimenterende fotografiske teknikker, samt digitale billedfiler. Jeg kan sagtens finde på at blande teknikkerne for at nå frem til det ønskede udtryk.

Jeg er uddannet fra Fotografisk linje på Samsø Højskole samt fra Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole. Derudover er jeg uddannet laborant og Grafisk Konservator fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og har derigennem et stort materialekendskab samt forståelse af de kemiske processer, som jeg holder af at indtænke i mine færdige fotografiers udtryk.

Uddannelse og Kurser

2013-2016 Grafisk linje ved Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi for Arkitektur, Design og Konservering; Ba. Scient. Cons. i grafisk konservering; papir, dokumenter, bøger, plakater, fotografi, levende billeder, digitale filer.

2005-2008 Laborantuddannelsen, CVU Øresund

1999 Kunstskolen Primavera; Billedkunstskole med forelæsninger og undervisning i tegning, modellering, fotografi., landart, materialekendskab og udstillingsplanlægning

1998 Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole; 4 måneder intensiv undervisning i fotografisk billedforståelse og billedudtryk med daglige udfordringer og billedgennemgange.

1998 Samsø Højskole, Fotografisk linje; 4 måneder intensivt undervisning i praktisk og teoretisk fotografi og billedkunst.

Samt kortere specifikke sommerkurser på Holbæk Kunsthøjskole (1999/2009) og Vrå Højskole (2014) i håndlavet papir, seriegrafi, digitalt fotografi og alternative fotografiske teknikker.


Lene Grinde

Jeg har en baggrund som fotokonservator, så min interesse for fotografiet udspringer i materialerne, deres kunne, deres kemi og historie. Mit kunstneriske arbejde med fotografiet er ofte en søgen efter hvordan lys opfanges og manifesterer sig i det fotografiske materiale, samt hvorledes materialet forandre sig i tid. Fotografiet er for mig et fysisk værk, hvor både proces og billede er essentielt for udtrykket og hvor grænserne for fotomaterialernes virke er ophævet.

I 2009 blev jeg uddannet fotokonservator, cand.scient.cons fra Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi for Arkitektur, Design og Konservering. I årene 2003-2005 var jeg Andrew W. Mellon Fellow ved The Advanced Residency Program in Photograph Conservation, George Eastman House International Museum for Photography and Film og Image Permanence Institute, Rochester, New York. I de seneste år har jeg arbejdet som fotokonservator, underviser og vejleder på Konservatorskolen og i Photoscope, København.

Ole Jauch

Livet er ikke nødvendigvist perfekt, men består ofte af en lang række særegne skæve finesser, som alt I alt kan give et perfekt udtryk.

Med det for øje, ønsker jeg at skildre det perfekte i det uperfekte.

Uden følelser er livet og oplevelsen ikke levende.

Jeg tager derfor kun billeder af det, jeg ser, hvis jeg samtidig har en følelsesmæssig oplevelse. På samme måde ønsker jeg at beskueren modtager mine billeder i en følelsesmæssig ånd. Livet handler også om møder og møder opstår konstant i livet.

Møder er små og fine og møder er voldsomme og kraftige.

Møder er møder mellem mennesker, elementer, strukturer og på et endnu højere plan møder mellem eksistenser på mentale og metafysiske plan.

Møder og møder i Tid. 

I Tiden møder jeg livet og igennem Møder lever jeg livet i Tiden.

Jeg arbejder med Tid og møder som både Kunstneriske, Filosofiske og Eksistentielle begreber.


Foruden at arbejde med min egen kunst afholder jeg kurser i og omkring kreativitet. Læs mere på CreativeClass