CPF

NOREN

separates physically but gathers symbolically

@KF22.49

Cyanotype on fabric


In Japanese tradition, Noren is a curtain.

The use of Noren originally started in the Heian period (794-1185), where it was used to protect against heat, cold, dust and wind.

Later, and constantly, it is used to define a space where it hangs in the doorway of a room, business, restaurant or used to divide one large space into two - the space outside and the space inside.

When are you inside and when are you outside - the exhibition hangs inside, but must be experienced from the outside, thus nullifying Noren's function as a physical object that separates, but instead combines two spaces at a time and thus represents the different spaces we move in.

On our Noren there is a circle.

The circle represents space and time.

The circle represents the infinite and the space of infinity and if the circle is thus considered, time can then be infinite or has everything its time after which time runs out and thus gives way to a new time in a new circle - a new space.


I japansk tradition er Noren et forhæng.

Brugen af Noren startede oprindeligt i Heian-perioden (794-1185), hvor de blev brugt til at beskytte mod varme, kulde, støv og vind.

Senere hen, og til stadighed, anvendes det til, at definere et rum, hvor det hænger i døråbningen til et lokale, en forretning, en restaurant eller bruges til at dele ét stort rum i to - rummet udenfor og rummet indenfor.

Hvornår er man indenfor og hvornår er man udenfor - udstillingen hænger indenfor, men skal opleves udefra og ophæver således Norens funktion som et fysisk objekt, der adskiller, men derimod samler to rum i en tid og på den måde repræsentere de forskellige rum vi bevæger os i.

På vores Noren er der en cirkel.

Cirklen repræsenterer tiden og rummet.

Cirklen repræsenterer det uendelige og rummet for det uendelige.

og betragtes cirklen således, kan tid så være uendelig eller har alting sin tid hvorefter tiden rinder ud og dermed giver plads til en ny tid i en ny cirkel - et nyt rum.