CPF

Ole Jauch

@Ole Jauch

Pinhole 13x18cm paper negative. Analoge contact print at Ilford FB warm tone Baryta paper.

When man does not take time and does not take Time seriously, at some point it will run out of time. It can happen many times in a lifetime and every time a person runs out of time, it must slow down, often associated with pain, to allow time to catch up again.

By using a pinhole camera and paper negatives, I can work with long exposure times and it allows me to capture a great amount of time. This accumulated time is compressed into an expression, into an image and reproduced in the opposite, life and time, one-dimensional. By collecting and compressing large amounts of time, a form of collected or created time pocket is obtained, where time stands still. The time in this time pocket is composed of many periods in which it can be debated whether there is a start and end to it or whether it is in fact a continuous period. Is it composed because the camera has moved along the way in the recording or is it a long link because the recording has begun and later completed without delay.

Regardless, I create works where time plays a significant role. Time occupies all roles in producing the expression. And how time ends up being manufactured is up to the process and not least - Time.


Når mennesket ikke tager tid og ikke tager Tid alvorligt, vil det på et tidspunkt løbe ud for tid. Det kan ske mange gang i løbet af et liv og hver gang et menneske løber ud for tid, skal det foretage en opbremsning, ofte forbundet med smerte, for igen at lade tiden indhente sig.

Ved at anvende et pinhole kamera og papir negativer, kan jeg arbejde med lange eksponeringstider og det tillader mig at indfange en stor mænge tid. Denne opsamlede tid komprimeres i et udtryk, i et billede og gengives modsat, livet og tiden, endimensionelt. Ved at indsamle og komprimere store mængder tid opnås en form for opsamlet eller skabt tidslomme, hvor tiden står stille. Tiden i denne tidslomme er sammensat af mange perioder, hvor det kan diskuteres om der er start og slut på disse eller om det reelt er en sammenhængende periode. Er det sammensat fordi kameraet har bevæget sig undervejs i optagelsen eller er det en lang sammenhæng fordi optagelsen er begyndt og seneres afsluttet uden ophold. 

Uanset skaber jeg værker, hvor tiden spiller en væsentlig rolle. Tiden indtager alle roller i frembringelsen af udtrykket. Og hvordan tiden ender med at blive fremstillet er op til processen og ikke mindst  - Tiden.