CPF

Lene Grinde

@Lene Grinde

Untitled, 2020

The work merges the photographic motif with its physical past.

Time is stored in the physical creation of the work. The preparation of the glass plate negative is slow and takes three days for glass to be cut and polished, gelatin emulsions need to be cooked and ripened, to then be poured onto the glass plate and dried. The negative emulsion is slow and the exposure time is long, after which it is developed and copied to photographic imprint. A lot can go wrong along the way and the negative can end up useless. So, each negative is valued and represents all the energy, hopes and time invested.

The negative shows the time spent by containing process marks from the hand work of the photographer and the equipment. Marks that reveal the physical origin of the motif and that testify to the challenges along the way. The imperfect marks in the image makes the viewer aware that the nature in the photograph is a illusionary perception created in the past by man. It is not possible to simply consider the motif's timeless expressions; one must also relate to the physical past of the work.

Newly manufactured 4x5 "s/h gelatin glass plate negative, exposed in large format camera from approx. 1900, developed and scanned.

Amager Fælled, Denmark.


Uden titel, 2020

Værket sammenfletter det fotografiske motiv med dets fysiske fortid.

Tiden ligger gemt i værkets fysiske tilblivelse. Fremstillingen af glaspladenegativet er langsommelig og tager tre dage, da glas skal skæres og pudses, gelatine emulsions skal koges og modnes, for derpå at gydes på glaspladen og tørres. Negativets emulsion er langsom og eksponeringstiden er lang, hvorpå det kan fremkaldes og kopieres til fotografisk aftryk. Der kan gå meget galt undervejs og fotografiet kan ende ubrugeligt. Så hvert negativ værdsættes og repræsenterer al energien, forhåbningerne og tiden forbrugt.

Negativet viser tiden ved at indeholde procesmærker fra fotografens- og udstyrets virke. Mærker som synliggør motivets fysiske ophav, og som bevidner om udfordringerne undervejs. De uperfekte mærker i motivet, gør beskueren opmærksom på at naturen på fotografiet er en illusorisk perception, skabt i fortiden af et menneske. Det er ikke muligt blot at betragte motivets tidsløse udtryk; man må også forholde sig til værkets fysiske fortid.

Nyt fremstillet 4x5" s/h gelatineglaspladenegativ, eksponeret i storformatkamera fra ca. 1900, fremkaldt og indscannet. 

Amager Fælled, Danmark.